top of page

Martin Kleinmichel

Narodený r. 1976 v Dráždanoch, vyštudoval dejiny umenia, romanistiku a hudobné vedy na Humbolt Univerzite v Berlíne, absolvoval hosťovské štúdium na Sorbonne v Paríži. V roku 2007 založil filmovú produkciu Projector23 v Berlíne. Popri vývoji a výroby krátkych komerčných formátov, akými sú image filmy a kinotrailery, pôsobí Martin ako kreatívny producent autorských filmov. Vďaka podporám z European Cultural Foundation, DEFA Stiftung alebo Visegrad Fund a medzinárodným partnerom produkoval festivalovo úspešné krátke animované filmy Watching the Ball (Dok Leipzig, ISFF Dresden, Sarajevo IFF, Thessaloniki Animation Festival), Heavy Mental (Golden Kuker Sofia, Anifilm Trebon) a celovečerný dokumentárny film Malá Hanoj v koprodukcii s HBO Europe (HANIFF Vietnam, Vietnamese FF USA, FF Duhok Irak). Je absolventom NIPKOW programu a účastníkom početných koprodukčných fór a workshopov (Cartoon Forum, Exchange Forum Dresden-Belgrad, Arab Coproduction Forum Robert Bosch).

7b49bf8f06-headshot.jpg
bottom of page